Archives


Redukcja odpadu wynikającego z błę- dów wizualnych z wykorzystaniem metody DMAIC / Reduction of the waste resulting from visual errors using the DMAIC method
Autor: Magdalena Herter, Tomasz Lesiów


Comparison of the application of marketing communication tools used by organic food producers in Slovakia and Austria / Porównanie stosowania narzędzi komunikacji marketingowej przez producentów żywności ekologicznej na Słowacji i w Austrii
Autor: Malgorzata A. Jarossová, Karina Minďašová


Znakowanie artykułów spożywczych w odniesieniu do alergii i chorób żywienio zależnych na przykładzie piekarni-cukierni „Adar” / Labelling of foodstuffs in relation to allergies and nutritionally dependent diseases on the example of a bakery-confectionery „Adar”
Autor: Roksana Kędzińska, Tomasz Lesiów


Pieczywo jako żywność funkcjonalna na przykładzie produktu piekarni-cukierni „Adar” / Bread as functional food on the example of bakery-confectionery „Adar” product
Autor: Natalia Rajewska, Tomasz Lesiów


Wpływ rodzaju obróbki termicznej na zmiany jakości podczas przechowywania pasztetów z odścięgnionego mięsa drobiowego / The influence of type of thermal treatment on changes in quality of pâtés from desinewed poultry meat during storage
Autor: Dominika Tolik, Mirosław Słowiński, Katarzyna Desperak


Ocena wartości energetycznej i od- żywczej diet szpitalnych na podstawie jadłospisów dekadowych / Evaluation of the energy and nutritional values of hospital diets on the basis of decade menus
Autor: Marta Tymoszuk, Agnieszka Orkusz


Podręcznik Technologia gastronomiczna pod redakcją Ewy Czarnieckiej-Skubina
Autor: Ewa Czarniecka-Skubina


Informacja o podręczniku Żywność pochodzenia zwierzęcego – wybrane zagadnienia z przetwórstwa i oceny jakościowej pod redakcją Danuty Jaworskiej
Autor: Danuta JaworskaCarbon nano-onions and their biomedical applications
Autor: Diana Małgorzata Bobrowska, Patrycja Olszyńska, Monika Imierska, Justyna Czyrko


Antioxidative activity of the offal tissues of chicken fed with selenium and methionine enriched diet
Autor: Małgorzata Korzeniowska, Anna Pudło, Wiesław Kopeć


Assessment of selected dietary habits of secondary school students
Autor: Agnieszka Orkusz, Monika Babiarz


Modified atmosphere packaging of poultry meat
Autor: Agnieszka Orkusz


Straty olejków eterycznych oraz związków o właściwościach przeciwutleniających podczas suszenia ziół i przypraw. Przegląd
Autor: Renata Prusinowska, Krzysztof Śmigielski


Structure, properties and application of anthocyanins
Autor: Magdalena Szaniawska, Anna Taraba, Katarzyna Szymczyk


Hemicellulases – properties, application and production
Autor: Marta Wesołowska-Trojanowska, Zdzisław Targoński


Dezynfekcja w zakładach mleczarskich
Author: Maria Baranowska, Władysław Chojnowski, Hanna Nowak


Ocena poziomu świadomości konsumentów w zakresie migracji niepożądanych substancji chemicznych do żywności z opakowań i materiałów będących w kontakcie z żywnością
Author: Marta Ciecierska


Wpływ temperatury na strukturę i barwę truskawek suszonych wybranymi metodami
Author: Aleksandra Gołoś, Dariusz Piotrowski, Piotr Grzegory, Mariusz Wojnowski


Ocena właściwości celulolitycznych Cellulosimicrobium cellulans do biokonwersji polisacharydów słomy rzepakowej
Author: Natalia Kordala, Małgorzata Lewandowska, Artur Kleina, Karolina Świątek


Rola przeglądów zarządzania w doskonaleniu jakości i bezpieczeństwa żywności, obsługi klienta oraz systemu zarządzania jakością w dwóch wybranych przedsiębiorstwach przemysłu żywnościowego
Author: Tomasz Lesiów, Kamila Orzechowska-Przybyła, Alina Niewelt


Finansowy i ekonomiczny aspekt prowadzenia własnej winnicy
Author: Alicja Mańka, Karolina Kosatka, Klaudia Dąbrowska, Renata Stańczyk, Małgorzata Krzywonos


Automatyczne linie uboju bydła i trzody chlewnej
Author: Andrzej Okruszek, Teresa Skrabka-Błotnicka


Wykorzystanie fermentacji metanowej do zagospodarowania wybranych produktów odpadowych przemysłu spożywczego
Author: Agnieszka Pilarska


Otrzymywanie etanolu ze słomy rzepakowej w procesie symultanicznej hydrolizy i fermentacji w systemie półciągłym
Author: Karolina Świątek, Małgorzata Lewandowska, Andrzej Juszczuk, Natalia Kordala


Wpływ sposobu i czasu solenia oraz dojrzewania sera edamskiego na jego wybrane parametry jakościowe
Author: Maria Wachowska, Marek Adamczak


Sprawozdanie z VI Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu Nauka – Praktyce pt. „Zastosowanie nowatorskich rozwiązań technologicznych w przemyśle spożywczym”
Author: Tomasz Lesiów, Ewa Biazik, Andrzej Okruszek

Przyspieszone badania trwałości wybranych barwników roślinnych
Author: Adam Ekielski, Małgorzata Powałka, Tomasz Żelaziński


Akceptacja produktów żywnościowych na podstawie informacji na opakowaniach w zależności od wieku, wiedzy żywieniowej i płci konsumentów
Author: Ewa Flaczyk, Agnieszka Charzyńska, Monika Przeor, Józef Korczak


Makuch słonecznikowy jako substrat do równoczesnej syntezy kwasu szczawiowego oraz enzymów celulolitycznych i ksylanolitycznych przez Aspergillus niger
Author: Elżbieta Gąsiorek, Ewa Walaszczyk, Waldemar Podgórski


Zróżnicowanie wybranych wyróżników jakości mięsa świń z tuczu ukierunkowanego i standardowego. Wyniki wstępne”
Author: Dominika Guzek, Iwona Wojtasik-Kalinowska, Agnieszka Wierzbicka, Dominika Głąbska


Przydatność przetwórcza i charakterystyka owoców jagody kamczackiej i jej przetworów
Author: Joanna Kaniewska, Grażyna Gozdecka, Marek Domoradzki, Anna Szambowska


Optymalizacja procesu i elementów konstrukcji komory wędzarniczej z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi – modelowania CFD
Author: Mariusz S. Kubiak, Marek Jakubowski, Włodzimierz Dolata


Postęp techniczny i technologiczny w produkcji słodu
Author: Kamil Łacny, Małgorzata Janczar-Smuga


Zachowania konsumentów na rynku mięsa
Author: Anna Marietta Salejda, Małgorzata Korzeniowska, Grażyna Krasnowska


Wartość odżywcza twarogu kwasowego otrzymanego z mleka zagęszczonego wyparnie oraz metodą ultrafiltracji (UF)
Author: Krzysztof Siemianowski, Jerzy Szpendowski, Krzysztof Bohdziewicz, Piotr Kołakowski, Joanna Żylińska, Jacek K. Bardowski

Porównanie zawartości kadmu i ołowiu w mleku różnych gatunków zwierząt
Author: Sylwia Bakuła, Renata Pietrzak-Fiećko, Elżbieta Tońska, Michalina Gałgowska, Jan Miciński


Ekologiczne aspekty produkcji oraz stosowania biodiesla
Author: Wojciech Dąbrowski, Włodzimierz Bednarski


Instrumentalny test analizy profilu tekstury w badaniu jakości wybranych produktów spożywczych
Author: Kamil Dolik, Mariusz S. Kubiak


Skrobia modyfikowana typu OSA w mikrokapsułkowaniu lipidów metodą suszenia rozpyłowego – stan badań
Author: Ewa Domian, Ewa Świrydow, Jan Cenkier


Ocena metod oznaczania zawartości kwasu foliowego i folianów w sokach owocowych
Author: Elżbieta Gujska, Marta Czarnowska, Joanna Michalak


Mycie w systemie CIP wybranych elementów instalacji przesyłowych
Author: Sylwia Mierzejewska, Jarosław Diakun, Joanna Piepiórka-Stepuk, Marzena Zając


Znakowanie żywności pod względem wartości antyoksydacyjnej
Author: Remigiusz Olędzki


Wykorzystanie pseudozbóż do wytwarzania piwa bezglutenowego
Author: Tomasz Podeszwa


Wpływ kształtu otworu wlotowego kadzi wirowej na formowanie się stożka osadu zastępczego
Author: Monika Sterczyńska, Marek Jakubowski, Aleksander Poreda


Współczesne opakowania dla przemysłu żywnościowego
Author: Barbara Sykut, Konrad Kowalik, Paweł Droździel


Właściwości odżywcze i funkcjonalne oraz zastosowanie kazeinianów w przetwórstwie spożywczym
Author: Jerzy Szpendowski, Krzysztof Siemianowski


Informacja o podręczniku pt. Technologia wędzenia żywności pod redakcją Edwarda Kołakowskiego
Author: Zbigniew Duda

Wykorzystanie membran poliamidowych do otrzymywania koncentratu serwatki kwasowej
Author: Fabian Dajnowiec, Paweł Banaszczyk, Lidia Zander, Maria Soral-Śmietana, Małgorzata Wronkowska


Charakterystyka i perspektywy wykorzystania Citrobacter spp
Author: Agnieszka Drożdżyńska, Joanna Pawlicka, Katarzyna Czaczyk


Zastosowanie produktów ubocznych i odpadów w syntezie soforolipidów przez Candida bombicola
Author: Ewelina Dzięgielewska, Marek Adamczak


Ocena możliwości wykorzystania bioodpadów na cele energetyczne
Author: Jarosław Frączek, Tomasz Hebda, Bogusława Łapczyńska-Kordon


Wpływ czasu przechowywania na wybrane cechy jakościowe korzenia selera
Author: Tomasz Hebda, Jarosław Frączek, Bogusława Łapczyńska-Kordon


Pompy ciepła – ekologiczne źródło energii odnawialnej
Author: Władysław Leśniak, Małgorzata Janczar-Smuga, Waldemar Podgórski, Marcin Klinkowski


Wpływ warunków hodowli drożdży Yarrowia lipolytica na wydajność syntezy erytrytolu z glicerolu
Author: Marta Marcinkiewicz, Piotr Juszczyk, Anita Rywińska, Waldemar Rymowicz


Wykorzystanie nefelometrów w identyfikacji procesu mycia w przepływie
Author: Joanna Piepiórka-Stepuk, Sylwia Mierzejewska


Wpływ fermentacji alkoholowej na zmiany NNKT w pestkach z czarnej porzeczki jako surowcu odpadowym
Author: Monika Sterczyńska, Mariusz S. Kubiak, Michał Starzycki


Wpływ parametrów obróbki ciśnieniowej na efektywność hydrolizy polisacharydów surowca lignocelulozowego
Author: Magdalena Świątek, Małgorzata Lewandowska, Karolina Świątek, Włodzimierz Bednarski

Rola audytów wewnętrznych w doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kaliszu
Author: Marta Byrka-Siewieja, Tomasz Lesiów


Wpływ zróżnicowanej wydajności polędwic sopockich na ich właściwości fizykochemiczne i jakość sensoryczną (badania modelowe)
Author: Justyna Górecka, Marlena Gregorczyk, Tadeusz Szmańko


Aspekty techniczno-technologiczne suszenia miodu
Author: Aleksandra Jedlińska, Katarzyna Samborska, Dorota Witrowa-Rajchert


Izolacja bakterii z rodzaju Clostridium zdolnych do konwersji glicerolu do 1,3-propanodiolu i wybór pożywki produkcyjnej do ich hodowli
Author: Dorota Orczyk, Daria Szymanowska-Powałowska


Skład kwasów tłuszczowych tłuszczu mleka krowiego pochodzącego z małych, indywidualnych gospodarstw z regionu Warmii i Mazur
Author: Renata Pietrzak-Fiećko, Sylwia Kacprzak


Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żywności, możliwości ich kontroli oraz eliminacji
Author: Sławomir Sitarz, Małgorzata Janczar-Smuga


Wybrane aspekty bezpieczeństwa żywnościowego województwa dolnośląskiego
Author: Krystyna Szybiga, Tadeusz Miśkiewicz


Badanie składu chemicznego wysłodków buraczanych – produktu ubocznego przemysłu cukrowniczego
Author: Paweł Wolak, Adrianna Złocińska


Recenzja książki pt. „Chemia środowiska”
Author: Zbigniew Garncarek


Opinia o książce pt. „Zarządzanie jakością żywno- ści. Systemy, koncepcje, instrumenty”
Author: Katarzyna Szczepańska